Received "Penghargaan Khas 2019" award from Faculty of Computing (FKOM) University Malaysia Pahang (UMP)

We are honored to receive "Penghargaan Khas 2019" award from Faculty of Computing (FKOM) University Malaysia Pahang (UMP) presented by YBHG. Professor IR DR. Wan Azhar Bin Wan Yusoff Vice Chancellor UMP.

27%20Aug%202019_edited
27%20Aug%202019_edited

27%20Aug%202019%202_edited
27%20Aug%202019%202_edited

27 Aug 2019 3
27 Aug 2019 3

27%20Aug%202019_edited
27%20Aug%202019_edited

1/3