SYARAHAN keselamatan siber kepaDA BAHAGIAN perkhidmatan kerdit dan kewangan angkasa

Syarahan umum berkaitan keselamatan siber kepada staff Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Kewangan ANGKASA. Sesi kali ini adalah sesi ke-3 bagi memenuhi keperluan pensijilan standard antarabangsa.