top of page

SYARAHAN keselamatan siber kepaDA BAHAGIAN perkhidmatan kerdit dan kewangan angkasa

Syarahan umum berkaitan keselamatan siber kepada staff Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Kewangan ANGKASA. Sesi kali ini adalah sesi ke-3 bagi memenuhi keperluan pensijilan standard antarabangsa.

bottom of page